Uudised

KOOLITUSED OMAVALITSUSTE SOTSIAALTÖÖTAJATELE JA HOOLEKANDEASUTUSTELE

Alates juulist 2014 korraldame teabepäevi, mille eesmärgiks on tutvustada kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, linna-/vallasekretäridele ja hoolekandeasutuste esindajatele hoolekande teenuste rahastamise võimalusi tuginedes perekonnaseaduse regulatsioonile.

Teabepäevade teemad on analüüsitud ja illustreeritud erinevate astmete kohtulahendite ja õiguskantslerite seisukohtadega. Käsitlust leiab ka Riigikontrolli aruanne “Eakate hoolekande korraldus omavalitsuste hooldekodudes” Teabepäevad on väga praktilised ning on suunatud omavalitsuste poolt hoolekandeteenuse rahastamise reguleerimiseks vajaliku korra koostamisele.

Esimesel teabepäeval tutvustatakse abivajavale isikule vajalike teenuste organiseerimise ja rahastamise üldiseid aluseid – teenusele suunajaks ei saa üldjuhul olla omavalitsus, samuti saab rahastamine omavalitsuse poolt olla vaid osaline. Teenuse eest tuleb tasuda eelkõige isikul endal ja tema ülalpidamiskohustusega pereliikmetel. Omavalitsus võib nende kohustusi täita vajadusel küll ajutiselt, kuid on õigustatud tehtud kulutused tagasi nõudma.

Teine teabepäev keskendub omavalitsuste poolt hoolekandeteenuste osalise rahastamise aluste koostamisele, arvestades esimesel teabepäeval analüüsitud põhimõtetega.

Kolmandal teabepäeval analüüsime hoolekandeteenuste osutamiseks sõlmitavaid lepinguid püüdes arvestada varasematel teabepäevadel omandatud seisu- kohtadega.

Selliselt peaks kujunema kompleksne lähenemine hoolekandeteenuse osutamisele alates isiku suundumisest hoolekandeteenusele, selle rahastamiseks erinevate võimaluste loomisest kuni vajalikke kokkulepete sõlmimiseni.

Koolitusteemade hulgas on ka töösuhetest tulenevad probleemid hoolekandeasutustes, eestkoste (sh laste eestkoste) teostamisega seonduvad probleemid. Kuivõrd tegemist on paindliku ja vajaduspõhise lähenemisega sotsiaalvaldkonna probleemkohtadele, on teabepäevade temaatika pidevas arengus ning reageerime sihtgrupi vajadusi arvestades.

Teabepäevadele on väga oodatud linna-ja vallasekretärid kui õigusteadmistega isikud, kes suudavad pakkuda sotsiaaltöötajatele juriidilist tuge sotsiaalvaldkonna korra koostamisel.

Uue korra olemasolu ja juurutamine loob võimalused hoolekanderahade otstarbekamale ja õiguspärasemale kasutamisele ning ka vajaduspõhisele mõistlikule ümberjagamisele muudele teenustele.

Käsitletavatele teemadele on 2014. aastal tähelepanu pööranud ka Riigikontroll ning ootab, et omavalitsused asuksid hoolekandeteenuste rahastamist mõistlikumalt ümber korraldama.

Täpsemalt koolitustest rubriigis KOOLITUSED

 

 

UUS ABIVAHEND SOTSIAALTÖÖS

Kogumik “Sotsiaalvaldkonna õigusaktid” on valminud OÜ Madal ja Partnerid ning MTÜ Eesti Eestkostekorraldus ühistöös. Aastatepikkune koostöö erinevate omavalitsusüksuste ja hoolekandeasutustega on näidanud sotsiaalvaldkonna suurt vajadust õigusabi järele. Valminud kogumik ongi mõeldud käepärase töövahendina, mis võimaldab kiiresti leida vajaliku kehtiva õigusakti. Seekordne kogumik ei sisalda kommentaare.

Kogumikus on koondatud sotsiaaltöös kasutatava 17 seaduse ja 32 määruse tekstid (va pensionid). Õigusaktid on 5. aprilli 2011 seisuga kehtivas redaktsioonis.

Sotsiaalvaldkonna õigusaktid on mõeldud kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, hoolekandeasutustele, erinevatele puuetega inimestega, lastega, toimetulekuraskustes inimestega tegelevatele organisatsioonidele ja kõigile teistele, kes puutuvad oma töös kokku sotsiaalvaldkonnaalase seadusandluse ja dokumentatsiooniga.

Kogumiku hind on 16€. Soodushinnaga – 13€ – ettetellimine kuni 23. aprillini. Kogumik ilmub mais 2011.

Tellimiseks saatke e-kiri, milles märkida tellija/maksja nimi ja aadress ning tellitavate eksemplaride arv, aadressile info@ampartnerid.ee. Infot kogumiku ja tellimise kohta saab ka telefonidel 56306011, 56913405 või 7402902.

Kättesaamine OÜ Madal ja Partnerid kontorist Tuglase 13-4 Tartus või postiga (lisandub postitasu, mille suurus sõltub tellimuse kaalust).

Comments are closed.