Avaleht

Eestkoste näol on tegemist õiguse väga vana instituudiga. Üldjuhul mõistetakse eestkoste all õiguslikult reguleeritud mitmekülgset hoolitsemist inimese eest, kes oma igapäevaste toimingutega hakkama ei saa. Eestkostet teostatakse nii laste üle, kelle vanemad nende seadusliku esindajana ei tegutse, kui ka täisealiste isikute üle, kes oma vaimse seisundi tõttu ei ole võimelised ise oma asjadega hakkama saama.

Seega on eestkoste mõte ja eesmärk kaitsta piiratud teovõimega alaealiste ning täisealiste isikute isiklikke ja varalisi õigusi ning huve. Eestkostja on eestkostetava seaduslik esindaja, kelle tegevusest sõltub suuresti eestkostetava olukord, kuna oma piiratud teovõime tõttu ei ole eestkostetaval reeglina võimalik ise enda huvide eest välja astuda.

Alates 1. juulist 2010 kehtiva Perekonnaseaduse kohaselt võivad uuenduslikult eestkostjaks olla lisaks füüsilistele isikutele ka juriidilised isikud.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Avaleht

  1. Mr WordPress says:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *